Tonus a búzacsírás kenyér

kenyér egyben Búzamező Búzaszem és csiráztatott búza Egészséges fiatalok Egészséges gyerekek, idősek
Tonus, a teljes kiőrlésű 100%-ban csíráztatott búzából készült egészséges kenyérVitaminokban, ásványianyagokban, fehérjékben és rostokban rendkívül gazdag. Alacsony kalóriatartalmú,
így diétázok is fogyaszthatják.
Adalékot és tartósítószert nem tartalmaz.A csiráztatott szemeket őröljük meg, amiből minimális élesztő és só hozzáadásával készül a kenyér.
A Tonus kenyér 300 grammos. Szobahőmérsékleten 4 napig áll el. Fagyasztóban tárolva -18°C-on 3 hónapig is fogyasztható.
Búzacsíra: az emberi szervezet „kéményseprője”A keleti gyógyászat már régóta használja a búzacsírát, mert a szervezet egyik legjobb erősítőjeként tartják számon. Javasolják a rák megelőzésére és a szervezet méregtelenítésére is.
A gyógyító erejű búzacsírás kenyérA Tonus kenyér fogyasztásának elkezdésekor igen intenzíven tisztít, és eltávolítja a káros salakanyagokat a szervezetből. Csökkentheti a túlsúlyt és a narancsbőrt.
Fogyasztása gyermekeknek és időseknek kifejezetten ajánlott!Kenyerünk tápanyagban és rostanyagban gazdag, ezért jobban telít, így kisebb mennyiség fogyasztása is elegendő mint más lisztből készült kenyér esetén.

Adatvédelmi tájékoztató

A www.buzacsirakenyer.hu oldalhoz kapcsolódóan

1.     Bevezető

A www.buzacsirakenyer.hu címen működő szolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi elvek folyamatosan elérhetők a www.buzacsirakenyer.hu/adatvedelem címen.

Jelen tájékoztatóban a www.buzacsirakenyer.hu üzemeltetője, továbbiakban Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatja a fenti honlapokat használó felhasználókat az ott kezelt adatok kezeléséről, biztonságáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 2. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
 3. A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

2.     Fogalom meghatározások

 1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3.     A személyes adat és kezelése

1.     Személyes adatként kezelünk és védünk valamennyi, a Megrendelő által a webshopunkban, a regisztráció során megadott információt. Az adatok közlésével a Megrendelő hozzájárul az adatainak kezeléséhez. A megadott adatok valóságtartalmáért a Megrendelőt terheli a felelősség. A TONUS Produkt Kft. jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát, továbbá a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni.
2.     A személyes adatok adatkezelője kizárólag a TONUS Produkt Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság.
3.     Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalók titoktartási kötelezettség alá tartoznak.

4.     A személyes adatok forrása, az adatkezelés célja, időtartama

A személyes adatok forrása a következők lehetnek:

 1. Honlap látogatások adatai: A honlap látogatása során a következő adatokat rögzítjük és tároljuk: a felhasználó IP-címét; látogatás időtartamát; kezdő és befejező időpontját; operációs rendszerének típusát; a megtekintett oldalak címét. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. Jelen adatok rögzítésének a célja kizárólag statisztikai célokat szolgál.A felhasználó a Szolgáltató 2117 Isaszeg, Nyár utca 10. szám alatti telephelyére, vagy a tonusshop[kukac]gmail.com e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozatával bármikor megtilthatja az általa megadott IP cím tekintetében a fenti adatok statisztikai célú rögzítését és tárolását.
 2. Cookie: A www.buzacsirakenyer.hu látogatóinak számítógépén kisebb adatcsomagot, úgynevezett sütit (angolul cookie-t) helyez el annak érdekében, hogy testreszabott kiszolgálást tudjon nyújtani. A cookie a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazza, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.
 3. Webshop regisztráció: A regisztrációkor a következő adatokat kötelező megadni: azonosító (felhasználónév), email-cím, szállítási név és cím, számlázási név és cím, telefonszám. Ezeket az adatokat a megrendelések kiszolgálása és kapcsolattartás érdekében tároljuk. A regisztrációhoz szükséges jelszót a rendszer titkosan, adatkezelők és más számára nem hozzáférhetően, MD5 kódolással tárolja.
 4. Hírlevél: A www.buzacsirakenyer.hu oldal hírlevelére lehetőség van feliratkozni. A feliratkozás önkéntes. A leiratkozás minden egyes kiküldött levélben jelzett hivatkozáson keresztül történhet.

1.     A fent jelzett az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő.
2.     Az adatokat a Szolgáltató mindaddig nyilvántartja, amíg erre Megrendelő igényt tart, vagy a két cég közötti kereskedelmi viszony fennáll, illetve annak megszűnése után annyi ideig, amíg a rá vonatkozó törvényi vagy pénzügyi kötelezettségek szükségessé teszik. Az utána következő időben a Megrendelő adatait cégünk kereskedelmi nyilvántartásából törölheti (archiválhatja, biztosítva annak nem felhasználhatóságát.)

5.     Az adatok módosítása, törlése, tájékoztatás-kérés

Személyes adatainak módosítását (helyesbítését) a www.buzacsirakenyer.hu oldalon teheti meg. Kérjük, hogy regisztrációjának törlésének igényét a tonusshop[kukac]gmail.com e-mail címre, avagy 2117 Isaszeg, Nyár utca 10. sz. alatti telephelyünkre küldött levél útján jelezze nekünk.

6.     Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatvédelmi Törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartását az Adatvédelmi Biztos ellenőrzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatvédelmi Biztos részére bejelentést lehet tenni, melyet az Adatvédelmi Biztos kivizsgál.

Ezen túlmenően az Adatvédelmi Törvény a személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetére bírósági jogvédelmet tesz lehetővé, mely alapján az érintett a jogsértővel szemben, soron kívüli eljárásban jogvédelmet kérhet. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes, azonban a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

7.     Az adatkezelő adatai

A www.buzacsirakenyer.hu címen működő webáruház üzemeltetője a TONUS Produkt Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság.